måndag 7 november 2011

MINNESTAL 1

MUISTOPUHE
MINNESTAL


Hyvät lähiomaiset, sukulaiset ja ystävät. Olemme tulleet jättämään jäähyväiset Maire Margareetta Grahnin muistolle. Omaa sukua Kukkonen. Ennen Hänninen.
Kära närmaste anhöriga, släktingar och vänner. Vi har kommit för att säga adjö till minne av Maire Margareetta Grahn, född, Kukkonen och senare Hänninen.


Hän syntyi 07.03.1949 Kuhmossa ja asui Ontojoen kylässä. Isä oli Pauli Kukkonen ja äiti omaa sukua Julia Kuha.
Hon föddes 7 mars 1949 i Kuhmo och bodde i Ontojokis by. Pappa var Pauli Kukkonen och mamma född under namnet Julia Kuha.


Perheeseen kuului kahdeksan lasta. Viisi sisarta ja kolme veljeä, joita täydensi sisar – ja velipuoli.
Till familjen hörde åtta barn. Fem systrar och tre bröder, som fullgjordes av en halvbror och en halvsyster.


Lapsuuden aika hoidettiin sisarusten ja isän kesken, sillä eron kohdatessa isästä tuli yksinhuoltaja. Nuorin oli alle vuoden ja Mairekin alle kouluiän. Vanhinkin sisaruksista sekoitteli taikinaa jakkaran päältä.
Barndomen kännetecknades av att fadern och syskonen hjälptes åt med att ta hand om hemmet och varandra, eftersom fadern genom skilsmässa blev ensamvårdare. Den yngsta var knappt ett år gammal och Maire hade ännu inte börjat i skolan. Även det äldsta syskonet rörde degen från en kökspall.


Kaikesta huolimatta, perhe varttui ja vilkkaat lapset avioituvat nuorena. Osa, jopa Kekkosen luvalla.
Trots allt, växte familjen till sig och de livliga barnen gifte sig i ung ålder. En del fick till och med specialtillstånd av president Kekkonen, då de inte uppnått giftasålder.  


Mairen nuoruus ja koulunkäynti sujuivat hyvin.
Maires ungdom och skolgång förflöt fint.


Pienessä torpassa varttuneena, missä naapurina oli ukki, joka osasi pitää huolta lapsenlapsistaan.
Man växte upp i ett litet torp. Farfar var granne och kunde sköta om barnbarnen.


Töitten vähyys Pohjois-Suomessa, ja suuret ikäluokat pakottivat hakemaan työtä etelästä. Mairekin lähti hakemaan onnea Kotkasta, ja siellä hän löysi työtä ja tapasi Jukan.
Perhe perustettiin ja esikoislapseksi syntyi Sari vuonna 1967, ja Mika kolme vuotta myöhemmin.
Arbetsbristen i Norra Finland och de stora årskullarna tvingade människorna till Södra Finland i jakt på arbete. Maire flyttade till Kotka för att finna lyckan och där fick hon arbete och bekantade sig med Jukka.
De bildade familj och Sari föddes som första barnet år 1967. Mika kom tre år senare.


Perheen hajoaminen vuonna 1975 ja sitä edeltäneet ajat jättivät omat jälkensä. Joita muistellaan ja haetaan tietoja.
Familjen splittrades år 1975 och åren som följde har lämnat sina spår. Som vi minns, samtidigt som vi söker efter information.


Maire toimi kauppa-alalla ja lehden kannossa. Hän oli pidetty työntekijä.
Maire arbetade som affärsbiträde och tidningsbud. Hon var en omtyckt arbetare.


Maire muutti asumaan Hyvinkäälle 1975, ja kaksi vuotta myöhemmin Turkuun.
Maire flyttade till Hyvinge år 1975 och två år senare till Åbo.


Hän meni töihin, ensin vaatetusalatöihin Raisioon, ja sieltä telakalle, alihankkijafirmaan. Maire toimi apulaisena maalausalan töissä. Siellä hän ihastui Rolfiin. Häät olivat syyskuussa vuonna 1977 (03.09.1977). Siinä hän sai nykyisen sukunimensä.
Hon arbetade, först i konfektionsbranchen i Raisio, och sedan på varvet. Maire arbetade också som assistent i målningsbranschen. Där träffade hon Rolf. De gifte sig i september, år 1977 (3 september 1977). Därigenom fick hon sitt aktuella efternamn. 


Töiden loputtua he muuttivat Ruotsiin.
Efter att arbetet tog slut, flyttade de till Sverige.


Vuonna 1991 (29.05.1991) Maire sai Ruotsin kansalaisuuden, jolloin hänet poistettiin jäsenrekisteristä.
Maire fick svenskt medborgarskap 1991. (den 29 maj 1991). Därigenom togs hon bort från medlemsregistret i Finland.


Ruotsissa hän toimi linja-autojen siistijänä, ja monessakin muussa työssä. Myöhemmin, iän myötä, alkoi sairaus voittaa, ja myöhemmin sairaus voitti, ja hän pääsi lopulta ennakkoeläkkeelle.
I Sverige arbetade hon bl a som buss-städerska. Senare, i takt med att hon åldrades, tog sjukdomen kontrollen över hennes liv, varför hon också förtidspensionerades.


Hän poistui 07.10.2011.
Hon gick bort den 7 oktober 2011.


Nuku rauhassa, Maire.
Sov i frid, Maire.


Siunausmaallikko.
Välsignelse-lekman.


On uskonnollinen toimitus. Sen tarkoitus on langettaa korkeamman vallan armonvoima paikalle olijoiden ylle.
Detta är en andlig handling, vars mening är att ge nåd och frid över er som deltar i ceremonin.


Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen: Aamen.
I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar